BUJ

Biežāk uzdotie jautājumi par Covidpass.lv
Kā rīkoties, ja nav iespējams apliecinājumu aizpildīt elektroniski?

No 12. oktobra apliecinājuma anketu iespējams aizpildīt tikai elektroniski. Katram ieceļotājam ir pieejams 48 stundu logs, kura laikā, pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas, ir jārod iespēja to aizpildīt un iesniegt elektroniski, piemēram, izmantojot publiski pieejamos interneta resursus.  

Apliecinājumu par Jums var aizpildīt arī trešā persona un informācijas nodošanai var izmantot vairākas iespējas:

  1. Nosūtīt saņemto QR kodu Jums e-pastā;
  2. Ja e-pasts nav pieejams, QR kodu saturošu ID (burtu un ciparu kombināciju) īsziņā anketas aizpildītājs var nosūt uz Jūsu mobilo tālruni;
  3. Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem iespējams nosaukt personas datus; apliecinājumu būs iespējams atrast covid.lv sistēmā.
Vai apliecinājums jāaizpilda visiem un katru reizi, iebraucot Latvijas Republikā?

Jā, apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot gadījumus, kas īpaši noteikti Ministru kabineta 360. noteikumos.

Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt:  

1. ES dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas  sauszemes robežu ar citām ES valstīm:

1.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments (tajā skaitā arī autovadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru pārvadājumus ES sauszemes iekšējās robežās, uzrādot nodarbinātības faktu apliecinošu dokumentu);

1.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

1.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās, tas attiecas arī uz personām, kas pavada nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu).

2. Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar Igauniju. Ja Valkas novada vai Valgas novada iedzīvotājs atgriežas no valsts, pēc kuras apmeklēšanas nepieciešama pašizolācija, personai jāievēro Latvijā noteiktās prasības.

Kā man jāievada uzturēšanās vietas adrese, ja Latvijā es uzturēšos vairākās vietās, piemēram komandējuma gadījumā?

Ievadiet pirmās uzturēšanās vietas adresi norādītajā laukā, savukārt pārējo uzturēšanās vietu adreses un laiku, kurā tur uzturēsieties, norādiet laukā “Piezīmes”. 

Ja adreses nav zināmas, tad par pašizolācijas adreses maiņu ir jāpaziņo Valsts policijai, rakstot uz e-pastu pasts@vp.gov.lv.

Ko darīt, ja esmu nozaudējis QR kodu?

Izmantojiet covidpass.lv funkcionalitāti, lai atkārtoti saņemtu QR kodu, izvēloties sadaļu “Atkārtoti nosūtīt QR kodu”.

Kā jāievada uzturēšanās vietas adrese?

Uzturēšanās adresi ievadiet pēc iespējas precīzi, ņemot vērā, ka jāaizpilda brīva teksta lauks

Ko darīt, ja apliecinājumā es neatrodu lauku, lai norādītu informāciju par īpašu situāciju?

Apliecinājumā ir pieejams brīvas formas lauks “Piezīmes”, kurā ierakstiet papildu informāciju par īpašo situāciju (piemēram, ka dodaties uz bērēm, esiet LIAA uzaicināts darbinieks, viesmāklinieks, sportists, diplomāts u.c.)

Ja anketa nav aizpildīta pirms robežas šķērsošanas un neviens nav to pārbaudījis uz robežas, vai tā jāpilda pēc tam?

Jā, aizpildiet apliecinājumu pēc iespējas ātrāk! Par apliecinājuma neuzrādīšanu paredzēta administratīva atbildība ar naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro.

Kā rīkoties, ja iesniedzot apliecinājumu, esmu norādījis kļūdainu informāciju?

Lūdzu, aizpildiet apliecinājumu atkārtoti!

Vai QR kodam obligāti jābūt uzrādāmam attēlā (lai var noskenēt) vai arī pietiek ar saņemto ciparu un burtu kombināciju? Vai to var uzrādīt īsziņas formātā?

Ja nav iespējams saņemt QR kodu, uzraugošajiem dienestiem var uzrādīt arī QR koda saņemto ciparu un burtu kombināciju vai nosaukt savus personas datus.  Atbildīgās amatpersonas sameklēs Jūsu apliecinājumu sistēmā.

Kāpēc pēc anketas aizpildīšanas atnāk paziņojums, ka jāievēro pašizolācija, lai gan esmu atzīmējis anketā, ka tas ir darba brauciens?

Paziņojumā par pašizolāciju ir norādīts, ka pašizolācija attiecas uz laiku, kurā netiek pildīti darba pienākumi un saistības.

Ārpus darba pienākumiem personām ir jāievēro pašizolācija – nedrīkst apmeklēt publiskas vietas, jāvalkā sejas maska u.c. Latvijā noteiktie nosacījumi.

Ko darīt, ja anketa aizpildīta, bet brauciens atcelts?

Ja brauciens tomēr nenotiek, tad paziņojiet Valsts policijai, rakstot uz e-pastu pasts@vp.gov.lv.

Tas nepieciešams, lai veiktu atzīmi atbilstošu atzīmi par to, ka uzraudzība nav nepieciešama.

Cik ilgi tiek glabāti mani personas dati?

Personas datus no iesniegtajiem apliecinājumiem dzēš automātiski pēc 30 dienām.

Kas ir ceļošanas dokuments?

Ceļošanas dokuments ir Jūsu pase vai personas apliecība, kuru izmantojat Latvijas Republikas robežas šķērsošanai.

Kāds ir sods par elektroniskā apliecinājuma neaizpildīšanu pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas?

Šobrīd par apliecinājuma neaizpildīšanu ir paredzēta atbildība ar naudas sodu līdz 2000 EUR.

Kas ir covidpass.lv pārzinis?

Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēmas covidpass.lv pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Kur vērsties pēc palīdzības, ja konstatētas tehniska rakstura kļūdas anketas aizpildīšanas procesā?

 

 

 

Tehnisku kļūdu gadījumā, informējiet (ar detalizētu aprakstu un ekrānattēlu) mūs e-pastā: pd@ic.iem.gov.lv, bet steidzamos gadījumos zvaniet pa tālruni +37167219111.

Vienotais bezmaksas tālrunis 8345 palīdzēs rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Covid-19.

SPKC informatīvais tālrunis 67387661, ja ir jautājumi par saslimšanu ar Covid-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu.

Aktuālu informāciju par Covid-19 var iegūt šeit: Covid19.gov.lv